Skip to main content

Informacje serwisowe

Czynności konserwacyjne

Podczas czynności konserwacyjnych należy zamknąć dopływ gazu do kominka i odłączyć go od prądu (jeśli jest zasilany przez zasilacz sieciowy). Czynności konserwacyjne powinny zostać dokonane przez wykwalifikowanego instalatora.

 

  Elementy Czynności
1 Ogólne sprawdzenie Główny palnik powinien zapalać się bez opóźnienia (w ciągu kilku sekund) i nie powinien wydawać hałasu spowodowanego opóźnionym zapłonem. Jeśli ma miejsce zapalanie z opóźnionym zapłonem przejdź do nr 7.
    Sprawdź wygląd płomieni. Płomienie powinny być stabilne i nie palić się bezpośrednio na szybę. Po ok. 15 minutach od rozpalenia płomienie powinny być żółte. Jeśli są niebieskie – przejdź do pkt. 7.
    Sprawdź, czy na szybie i/lub ściankach paleniska nie gromadzi się sadza. Jeśli ma to miejsce – przejdź do pkt. 7.
2 Drzwiczki/rama Sprawdź, czy powietrze konwekcyjne przelatuje swobodnie przez kratki wlotowe i wylotowe.
3 Szyba, uszczelki Sprawdź szybę, czy nie jest pęknięta. Wymień ją jeśli ma to miejsce.
    Sprawdź uszczelki szyby. Wymaga to przyłożenia szyby do kominka. W razie konieczności wymień uszczelki.
    Sprawdź wszelkie złączenia, uszczelnienia itp.
    Przeczyść szybę. Sprawdź, czy docisk szyby jest równomierny. Upewnij się, że szyba nie jest dociśnięta punktowo.
4 Skrzynka sterowania gazem i kratki powietrza konwekcyjnego Wyczyść odkurzaczem skrzynkę sterowania i kratki powietrza konwekcyjnego. Zachowaj ostrożność. Usuń ewentualne obce elementy.
Sprawdź, czy powietrze konwekcyjne przelatuje swobodnie przez kratki wlotowe i wylotowe.
5 Dekoracyjne wypełnienie paleniska (polana/kamienie itp.) I palnik płomienia kontrolnego Wyciągnij dekoracyjne wypełnienie paleniska i używając odkurzacza wyczyść palnik (uważaj na ceramiczną płytę palnika).
Sprawdź, czy ceramiczne elementy paleniska nie uległy uszkodzeniu/spękaniu/odbarwieniu i w razie potrzeby wyczyść.
Sprawdź, czy przykrywka palnika płomienia kontrolnego nie jest uszkodzona/skorodowana. Wymień palnik płomienia kontrolnego jeśli jest taka potrzeba.
Po dokonaniu przeglądu umieść z powrotem elementy dekoracyjne zgodnie ze wskazaniami producenta. Upewnij się, że płomień kontrolny nie jest przysłonięty!
Sprawdź przesłonę płomienia kontrolnego.
Sprawdź, czy iskrownik daje iskrę odpowiedniej siły I upewnij się, że kabel iskrownika nie dotyka metalowych/elektrycznych części.
6 Komora paleniska Sprawdź stan powłoki powierzchni – lakier, emalię. Sprawdź, czy nie ma korozji. Dokonaj niezbędnych napraw.
Jeśli stwierdzono dziury w ściankach paleniska – wymień je. Zamknij palenisko w celu przeprowadzenia dalszych czynności
Sprawdź uszczelnienie zabezpieczeń nadciśnieniowych.
7 Zapalanie i praca głównego palnika  Wymnij palnik z kominka i sprawdź, czy dysza nie jest zabrudzona.
    Sprawdź, czy doprowadzenie powierza do palnika nie jest zabrudzone.
    Zamontuj palnik i sprawdź, czy jest on ustawiony odpowiednio w stosunku do płomienia kontrolnego.
    Sprawdź, czy palnik stabilnie przymocowany.
    Sprawdź, czy płomień kontrolny pali się stabilnie niebieskim płomieniem.
     Sprawdź, czy palnik pali się jednolicie i bez opóźnień na całej powierzchni.
    Sprawdź, czy płomienie są jednolite i stabilne.
    Sprawdź ciśnienie wejściowe gazu i ciśnienie na palniku. Po sprawdzeniu nie zapomnij zakręcić zaślepek punktów pomiarowych.
    Sprawdź, czy elementy sterujące pracą kominka nie są uszkodzone i czy ich plastikowe części nie uległy uszkodzeniu (na przykład stopieniu).
    Sprawdź przewody elektryczne, czy nie są uszkodzone i czy znajdują się w odpowiedniej odległości od gorących części kominka.
8 Montaż

 Sprawdź, czy kratki do przelotu powietrza konwekcyjnego są wolne od kurzu i brudu.

    Sprawdź, czy między kominkiem a palnymi elementami wyposażenia salonu zachowana jest odpowiednia odległość.
9 Przewód spalinowo-powietrzny Jeśli to możliwe sprawdź ogólny stan przewodu spalinowo-powietrznego. Sprawdź czy nie jest zablokowany, nieszczelny lub skorodowany.
     Sprawdź czy wylot spalin nie jest zatkany.
10 Pilot Sprawdź poprawne działanie pilota.
11 Wentylator (jeśli jest zamontowany) Wyczyść wentylator powietrza konwekcyjnego i sprawdź, czy działa poprawnie.

 

Problemy techniczne i ich możliwe rozwiązania

Przed próbą naprawy kominka sprawdź, czy zastosowano się do wszystkich wskazówek zawartych w tej instrukcji.

Naprawa Państwa komina wynikająca z problemów związanych z gazem lub elektrycznością powinna być zawsze podejmowana przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.
 

OBJAWY

KONIECZNE CZYNNOŚCI

Płomień kontrolny nie zapala się.

1. Po instalacji kominka w przewodach gazowych znajduje się powietrze. Aby je usunąć należy kilkakrotnie ponowić próby zapalenia płomienia kontrolnego.

2. Sprawdź czy zawór gazowy jest otwarty i czy jest właściwe ciśnienie gazu dochodzącego do kominka.

3. Sprawdź, czy na elektrodzie pojawia się iskra. Jeśli nie:

  • sprawdź połączenie elektryczne między iskrownikiem a generatorem piezoelektrycznym;

  • sprawdź, czy iskra nie przeskakuje na element palnika zamiast na elektrodę;

  • sprawdź, czy elektroda nie jest uszkodzona;

Po zapaleniu płomień pilota gaśnie po pewnym czasie.

1. Sprawdź, czy płomień pilota otaczający termoparę nie jest zbyt mały. W takim wypadku należy sprawdzić ciśnienie gazu i drożność palnika płomienia kontrolnego.

2. Sprawdź, czy przerywnik termopary jest prawidłowo podłączony do modułu sterownika gazu.

3. Sprawdź, czy moduł sterownika gazu nie jest uszkodzony.

4. Sprawdź, czy zamontowano ogranicznik ciągu zgodnie z instrukcją.

Palnik główny gaśnie, kiedy kominek jest ciepły.

1. Może to być normalny efekt spowodowany ustawieniem termostatu. Sprawdź czy sterowanie kominkiem nie jest przełączone na tryb automatyczny.

2. Sprawdź, czy płomień kontrolny ogrzewa dostatecznie termoparę. Jeśli płomień kontrolny jest zbyt mały, należy sprawdzić przewody gazowe i ustawienie wielkości płomienia kontrolnego.

3. Sprawdź, czy zamontowano ogranicznik ciągu zgodnie z instrukcją.

Na szybie odkłada się sadza.

1. Sprawdź, czy wyłożenie paleniska jest umieszczone zgodnie z instrukcją.

2. Sprawdź, czy palnik płomienia kontrolnego nie jest zatkany materiałem z wypełnienia paleniska.

3. Sprawdź, czy doprowadzenie powietrza do palnika nie jest zablokowane.

4. Sprawdź podłączenie przewodów spalinowo-powietrznych..

5. Sprawdź ciśnienie gazu.

Niebieskie płomienie o ostrych kształtach wychodzące z palnika głównego lub płomienia kontrolnego.

1. Sprawdź, czy zamontowano ogranicznik ciągu zgodnie z instrukcją.

Słaby płomień kontrolny.

1. Sprawdź ciśnienie gazu płomienia kontrolnego i przewód spalinowy.