Skip to main content

Podstawowe informacje techniczne o kominkach gazowych

Zależnie od uwarunkowań technicznych spaliny z kominka gazowego możemy odprowadzić na kilka różnych sposobów:

Zasilanie kominka gazowego

Wszystkie modele kominków gazowych Helex i Element4 mogą być zasilane bądź gazem ziemnym bądź gazem z butli (propan-butan). W większości modeli przezbrojenie kominka na inny gaz wymaga jedynie wymiany dysz.

Bezpieczeństwo użytkowania

Kominek gazowy zapewnia dużo wyższe bezpieczeństwo, niż tradycyjny kominek na drewno lub biokominek. Palenisko jest na stałe oddzielone od pomieszczenia szybą a proces spalania jest pod kontrolą zautomatyzowanego sterownika [więcej…].

Obsługa

Sterowanie kominkiem gazowym Helex i Element4 odbywa się za pomocą prostego w obsłudze pilota. Pilot może służyć również do automatycznego sterowania pracą kominka włączając go i wyłączając zależnie od temperatury pomieszczenia [więcej…].

Wydajność cieplna

Kominki gazowe Helex zapewniają dużo większą sprawność energetyczną, niż tradycyjne kominki. Dzięki zintegrowanemu z kominkiem Dystrybutorowi Gorącego Powietrza możemy nim ogrzać nie tylko pomieszczenie, w którym się znajduje, lecz również inne pomieszczenia w budynku [więcej…].

Odprowadzenie spalin

Kominki gazowe Helex i Element4 zapewniają dużą dowolność w rozwiązaniu problemu odprowadzenia spalin. Dzięki temu możemy je zainstalować w miejscu, gdzie ze względów technicznych podłączenie tradycyjnego kominka na drewno nie jest możliwe [więcej…].

Estetyka

Dzięki specjalnemu systemowi mocowania szyby w kominkach Helex widzimy jedynie samo palenisko i obudowę kominka. Wszystkie elementy konstrukcyjne kominka są ukryte przed naszym wzrokiem. Do wyboru mamy wiele różnych opcji elementów dekoracyjnych wyłożenia paleniska [więcej…].

Gwarancje

Wszystkie elementy kominków Helex i Element4 objęte są 5-cio letnią gwarancją [więcej …].

Do oferowanych przez nas kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania wymagany jest koncentryczny system powietrzno spalinowy. Dedykowanym do tego celu rozwiązaniem jest system Metaloterm® US.