Skip to main content

Holenderska firma Helex BV działa od ponad 50 lat projektując, produkując i sprzedając gazowe urządzenia grzewcze. Helex rozwija swoje produkty w oparciu o własne nowoczesne laboratorium rozwojowo-badawcze. Jakość i bezpieczeństwo użytkowania kominków Helex jest zagwarantowana certyfikatami europejskich instytutów badawczych.

TL1701048